CONTENTS

Foreword How to read this book History of Nigiri sushi Classification of Nigiri sushi 1.AKAMI 1-1 Pacific bluefin tuna (Taiheiyou Kuro maguro) 1-1-1 Lean meat of tuna (Akami) 1-1-2 Medium Fatty Tuna (Chutoro) 1-1-3 Very Fatty Tuna (Otoro) What is Harakami Ichiban? 1-1-4 Meji-maguro 1-1-5 Hachinomi 1-1-6 Kamatoro 1-1-7 Jabara 1-1-8 Chiai-gishi 1-1-9 Wakaremi What … Read more